Có 14 (g) chất khí nào đó đựng trong bình kín có thể tích 1 (lít). Đun nóng đến 1270C áp suất khí trong bình là 16,62.105 (N/m2). Khí đó là khí gì:

A.

Ôxi.

B.

Nitơ.

C.

Hêli.

D.

Hiđrô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nitơ.

Ta có:  = 28 (g/mol).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...