Chuyên môn hóa sản xuất của vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long được thể hiện rõ nhất là?

A.

Lúa và mía.

B.

Cây ăn quả nhiệt đới.

C.

Thủy sản và vịt.

D.

Lúa và mía hoặc cây ăn quả nhiệt đới và thủy sản và vịt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lúa và mía hoặc cây ăn quả nhiệt đới và thủy sản và vịt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...