Chuyển động dao động là:

A.

Chuyển động trên một cung tròn.

B.

Chuyển động theo một quỹ đạo cong.

C.

Chuyển động trong vùng không gian giới hạn lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng.

D.

Chuyển động tịnh tiến qua lại theo một phương nào đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chuyển động trong vùng không gian giới hạn lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...