Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành công nghiệp nước ta là:

A.

Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

B.

Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời.

C.

Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.

D.

Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...