chương trình bảng tính cho phép:

A.

Sắp xếp dữ liệu theo những tiêu chuẩn khác nhau

B.

Vẽ hình minh họa

C.

Soạn thảo văn bản

D.

Tất cả đều sai

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...