Chuồn chuồn, ve sầu..., có số lượng cá thể nhiều vào những tháng xuân hè, nhưng rất ít vào những tháng mùa đông. Hiện tượng ấy thuộc dạng biến động số lượng:

A.

theo chu kì ngày đêm.

B.

không theo chu kì.

C.

theo chu kì tháng.

D.

theo chu kì mùa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

theo chu kì mùa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...