Chuỗi thức ăn thường không kéo dài (4 - 5 bậc đối với hệ sinh thái trên cạn, 6 - 7 bậc đối với hệ sinh thái dưới nước). Đó là do:

A.

Vật ăn thịt bậc cuối thường có sức mạnh quá lớn, không có loài nào bắt được.

B.

Năng lượng bị hao hụt quá nhiều qua các bậc dinh dưỡng, hiệu suất sử dụng của bậc dinh dưỡng cao rất ít.

C.

Vật ăn thịt bậc cao có kích thước lớn nên không còn sinh vật ăn được nó.

D.

Vật ăn thịt bậc càng cao thường có bộ não phát triển nên chúng lẩn tránh kẻ thù tốt vì vậy không có kẻ thù.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năng lượng bị hao hụt quá nhiều qua các bậc dinh dưỡng, hiệu suất sử dụng của bậc dinh dưỡng cao rất ít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học - Hệ Sinh Thái Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...