Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về:

A.

nguồn gốc.

B.

cạnh tranh.

C.

hợp tác.

D.

dinh dưỡng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...