Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là

A.

một chùm phân kỳ màu trắng.

B.

một chùm phân kỳ nhiều màu.

C.

một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

D.

một chùm tia song song.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...