Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ là

A.

chùm phân kì màu trắng.

B.

chùm phân kì nhiều màu.

C.

chùm tia có các màu đơn sắc khác nhau song song với nhau.

D.

một tập hợp gồm nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...