Chùm tia β+.

A.

Là chùm các hạt có cùng khối lượng với electrôn, mang điện là + e.

B.

Tia β+ có tầm bay trong không khí ngắn hơn so với tia α.

C.

Ít bị lệch đường đi hơn hạt α khi đi qua điện trường.

D.

Tia β+ có khả năng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia Rơnghen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Là chùm các hạt có cùng khối lượng với electrôn, mang điện là + e.

Chùm tia β+ là chùm các hạt có cùng khối lượng với electrôn, mang điện là + e.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...