Chức năng nào dưới đây không phải của tranzito?

A.

Là linh kiện điện tử dùng để tạo sóng

B.

Là linh kiện điện tử dùng để tạo xung

C.

Là linh kiện điện tử dùng để chỉnh lưu

D.

Là linh kiện điện tử dùng để khuếch đại tín hiệu

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...