Chức năng của các phân tử histon trong nhiễm sắc thể của sinh vật nhân chuẩn là

A.

cuộn xoắn ADN và giữ chặt trong NST.

B.

ổn định cấu trúc và điều hoà hoạt động của gen.

C.

tháo xoắn khi ADN tái bản hoặc phiên mã.

D.

cung cấp năng lượng để tái bản ADN trong nhân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ổn định cấu trúc và điều hoà hoạt động của gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...