Chức năng cơ bản của lọai văn bản chính luận là gì?

A.

Để tuyên truyền cổ động

B.

Để giáo dục, thuyết phục mọi người

C.

Để giục giã người nghe nhận thức và hành động đúng

D.

Cả a,b,c

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Để tuyên truyền cổ động

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...