Chuẩn độ 30ml dung dịch H2SO4 chưa biết nồng độ đã dùng 30ml dung dịch NaOH 0,1M. Nồng độ mol dung dịch H2SO4 là :

A.

0,02M                              

B.

0,03M                               

C.

0,04M                      

D.

0,05M

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nNaOH=0,003 mol, suy ra nH2SO4=0,0015 mol, CM=0,05M

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...