Chủ thể của áp dụng pháp luật là:

A.

Công dân

B.

Tổ chức, cơ quan.

C.

Công chức, cá nhân có thẩm quyền.

D.

Cơ quan, công chức có thẩm quyền.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...