Chủ thể của áp dụng pháp luật là:

A.

Công dân

B.

Tổ chức, cơ quan.

C.

Công chức, cá nhân có thẩm quyền.

D.

Cơ quan, công chức có thẩm quyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cơ quan, công chức có thẩm quyền.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...