Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có đặc điểm?

A.

Chủ nghĩa thực dân.

B.

Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C.

Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

D.

Chủ nghĩa quân phiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tóm tắt: - Biểu hiện: Xuất hiện công ty độc quyền. Mở rộng chiến tranh xâm lược. -Thời gian:Cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX - Đặc điểm: Là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt. Cụ thể : + Kinh tế : - Sự phát triển nhanh chóng của các ngành kinh tế, nhất là công nghiệp nặng - Sự xuất hiện công ty độc quyền, chi phối mạnh mẽ đến nền kinh tế, chính trị Nhật Bản. + Chính trị - đối ngoại - Giới cầm quyền thi hành chính sách bành trướng, xâm lược lãnh thổ Năm Xâm lược : 1874 Đài Loan (Lưu cầu kiều) 1894 - 1895 Trung Quốc (Vùng Đông Bắc) 1904 - 1905 Nga (Chiếm 1/2 đảo Xakhalin) Có Tác dụng thúc đẩy nhanh nền kinh tế Nhật Bản - Tầng lớp quý tộc Samurai có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Nhật Bản. Họ chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự (chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt).  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...