Chu kỳ bán rã của một đồng vị phóng xạ bằng T. Tại thời điểm ban đầu mẫu chứa N0 hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T, trong mẫu

A. còn lại 25% hạt nhân N0
B. còn lại 12,5% hạt nhân N0
C. còn lại 75% hạt nhân N0
D. đã bị phân rã 12,5% số hạt nhân N0
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...