Chu kì quay của một hành tinh phụ thuộc vào:

A.

Khối lượng hành tinh.

B.

Bán kính trung bình của quỹ đạo.

C.

Vận tốc chuyển động của hành tinh.

D.

Giống nhau với mọi hành tinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...