Chu kì một dao động điều hoà không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:

A.

Tần số.

B.

Biên độ.

C.

Lực không đổi.

D.

Khối lượng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...