Chu kì một dao động điều hoà không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:

A.

Tần số.

B.

Biên độ.

C.

Lực không đổi.

D.

Khối lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Biên độ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...