Chu kì dao động là khoảng thời gian:

A.

Giữa hai lần liên tiếp vật dao động qua cùng một vị trí.

B.

Vật đi hết đoạn đường bằng quỹ đạo.

C.

Nhất định để trạng thái dao động lặp lại như cũ.

D.

Ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...