Chu kì dao động là khoảng thời gian:

A.

Giữa hai lần liên tiếp vật dao động qua cùng một vị trí.

B.

Vật đi hết đoạn đường bằng quỹ đạo.

C.

Nhất định để trạng thái dao động lặp lại như cũ.

D.

Ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...