Chu kì dao động của một lắc đơn phụ thuộc vào:

A.

Vật treo không quá nặng.

B.

Dây treo không quá dài.

C.

Biên độ không quá nhỏ.

D.

Biên độ không quá lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Biên độ không quá lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...