Chu kì dao động của một lắc đơn phụ thuộc vào:

A.

Vật treo không quá nặng.

B.

Dây treo không quá dài.

C.

Biên độ không quá nhỏ.

D.

Biên độ không quá lớn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...