Chu kì của các dao động điện trong một mạch dao động gồm một điện dung C, một cuộn cảm L phụ thuộc vào:

A.

Độ tự cảm L.

B.

Điện dung C. 

C.

Điện trở R của mạch dao động.

D.

Độ tự cảm L và điện dung C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Độ tự cảm L và điện dung C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...