Chu kì bán rã là khoảng thời gian:

A.

Để cho một nửa số hạt nhân nguyên tử chất phóng xạ biến thành chất khác.

B.

Để cho số hạt nhân nguyên tử chất phóng xạ phân rã hết.

C.

Để cho  khối lượng chất phóng xạ bị phân rã.

D.

Để cho một nửa số hạt nhân nguyên tử chất phóng xạ không còn khả năng phân rã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Để cho một nửa số hạt nhân nguyên tử chất phóng xạ biến thành chất khác.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...