Chu kì bán rã của một mẫu vật là:

A.

Nửa thời gian để một mẫu phân rã hoàn toàn.

B.

Nửa thời gian để một mẫu bắt đầu phân rã.

C.

Thời gian cần thiết để một nửa mẫu phân rã.

D.

Thời gian cần thiết để một phần còn lại của một nửa mẫu phân rã sau khi một nửa của nó đã phân rã rồi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thời gian cần thiết để một nửa mẫu phân rã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...