Chu kì bán rã của đồng bị phóng xạ plutoni là bao nhiêu biết rằng sau 432 năm thì 128g chất này chỉ còn lại 4g:

A.

86,4 năm.

B.

43,2 năm.

C.

32,4 năm.

D.

129,6 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

86,4 năm.

Ta có:

2k = = 86,4 (năm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...