Chu kì bán rã của  bằng gần 5 năm. Sau 10 năm, từ một nguồn  có khối lượng 1 (g) sẽ còn lại:

A.

Gần 0,75 (g) .

B.

Gần 0,50 (g) .

C.

Gần 0,25 (g) .

D.

Gần 0,10 (g) .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gần 0,25 (g) .

Nghiệm của bài dễ dàng suy ra khi áp dụng công thức: N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...