Chủ đề bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là gì?

A.

Thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc.

B.

Khúc tình ca về Cách mạng và con người kháng chiến

C.

Khúc hùng ca và tình ca về Cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến

D.

Tình cảm gắn bó keo sơn giữa các chiến sĩ Cách mạng với đồng bào Việt Bắc, giữa quần chúng với lãnh tụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khúc hùng ca và tình ca về Cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...