Cho sơ đồ phả hệ sau, có bao nhiêu nhận định không chính xác về phả hệ trên
Trac nghiem online - cungthi.vn
1. Có thể xác định chính xác được kiểu gen của 8 người trong phả hệ trên.

2. Người số II.2 có kiểu gen là A_B_.

3. Người số 4 kết hôn với người con gái bình thương cả hai bệnh nhưng lại mang alen gây bệnh, thì sác xuất sinh ra con gái bị bệnh là 50%.

4. Các gen quy định hai tính trạng trên nằm trên hai locut gen khác nhau.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...