Cho số nguyên dương img1 thỏa mãn img2 Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Xét img1                        img2  Nhân hai vế của img3 cho img4 ta được: img5                img6 Lấy đạo hàm hai vế của img7 theo ẩn img8 ta được                 img9         img10 Thay img11 vào img12 ta được                                         img13 = Nếu img14 vô lí. = Nếu img15 vô lí. = Kiểm tra img16 thỏa mãn.

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...