Choose the word whose stress is on the third syllable:

picturesque                     industrial                     paragraph                      Internet

A.

picturesque                     

B.

industrial                     

C.

paragraph                      

D.

Internet

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

picturesque   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...