Choose the word whose stress is on the second syllable:

voluntary                  hospital                     victory                        sufficient

A.

voluntary                  

B.

hospital                     

C.

victory                        

D.

sufficient

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

sufficient

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...