Choose the word whose stress is on the second syllable:

voluntary                  hospital                     victory                        sufficient

A.

voluntary                  

B.

hospital                     

C.

victory                        

D.

sufficient

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...