Choose the word whose stress is on the second syllable:

thematic                mountainous                 library                   legacy

A.

thematic                

B.

mountainous                

C.

 library                  

D.

 legacy

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

thematic          

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...