Choose the word whose stress is on the second syllable:

scientist                   lucky                   delete                     creation

A.

scientist                   

B.

lucky                   

C.

delete                     

D.

creation

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

delete    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...