Choose the word whose stress is on the second syllable:

scientist                   lucky                   delete                     creation

A.

scientist                   

B.

lucky                   

C.

delete                     

D.

creation

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...