Choose the word whose stress is on the second syllable:

network                  event                     entry                     teenage 

A.

network  

B.

event   

C.

entry  

D.

teenage

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

event

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...