Choose the word whose stress is on the second syllable:

innocent                 pharmacy                   existence                      pianist

A.

innocent                 

B.

pharmacy                   

C.

existence                      

D.

pianist

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

existence    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...