Choose the word whose stress is on the second syllable:

capture                     speedy                   discuss                        spacious

A.

capture                     

B.

speedy                   

C.

discuss                        

D.

spacious

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

discuss   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...