Choose the word whose stress is on the first syllable:

respond                    model                  mistake                      object

A.

respond                    

B.

model                  

C.

mistake                      

D.

object

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

model

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...