Choose the word whose stress is on the first syllable:

escape                  admire                   engage                      career  

A.

escape                  

B.

admire                   

C.

engage                      

D.

career  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

admire                   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...