Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

uncertain               tell                pursuit                picture

A.

uncertain               

B.

tell                

C.

pursuit                

D.

picture

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

picture

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...