Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

leaves              pitches           ranges              places

A.

leaves              

B.

pitches           

C.

ranges              

D.

places

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

leaves

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...