Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

strange              splash              snack              stand

A.

strange              

B.

splash              

C.

snack              

D.

stand

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

strange

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...