Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

arrives              purposes              structures               centuries

A.

arrives              

B.

purposes              

C.

structures               

D.

centuries

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

purposes

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...