Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

behaved             coughed              missed              looked

A.

behaved             

B.

coughed              

C.

missed              

D.

looked

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

behaved

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...