Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

renames              minutes               chances              phones 

A.

renames              

B.

minutes               

C.

chances              

D.

phones 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

chances

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...