Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

stabbed               stepped               talked             missed

A.

stabbed               

B.

stepped               

C.

talked             

D.

missed

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

stabbed

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...