Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

consider               suitable              Asian              aside

A.

consider               

B.

suitable              

C.

Asian              

D.

aside

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Asian

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...