Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

splash            shrank              nature              gasoline

A.

splash            

B.

shrank              

C.

nature              

D.

gasoline

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nature

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...