Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

stream             spread              heat            teach

A.

stream             

B.

spread              

C.

heat            

D.

teach

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

spread

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...